email:                    info@cirkevdecin.cz

IČO:                    17891850

pastor sboru/církve: René FERKO


Bankovní účet:   26 01 01 82 13 / 2010 (POZOR, brzy vás budeme informovat o novém)

Desátky vkládejte pod VS 777 (do poznámky vždy uveďte jméno a příjmení)

Dary na projekty Nehemie (roční závazky) vkládejte pod VS 888 a do poznámky uveďte název projektu, v případě ročních závazků své jméno a příjmení.

Dary a příspěvky na Biblickou školu a Křesťanské centrum vzdělávání vkládejte pod VS 123 (do poznámky vždy uveďte jméno, příjmení a účel)


Diákoni církve:

Najdete nás zde:

Adresa: Thomayerova 25/3, Děčín IV. (Podmokly)