email:                 info@cirkevdecin.cz

IČO:                    17891850

pastor sboru/církve: René FERKO


Základní bankovní účet:   28 02 44 84 20 / 2010 (POZOR, od 1.3. 2023 je toto nové číslo účtu našeho sboru!)

Desátky vkládejte pod VS 777 (do poznámky vždy uveďte jméno a příjmení)

Dary na projekty Nehemie (roční závazky) vkládejte pod VS 888 a do poznámky uveďte název projektu, v případě ročních závazků své jméno a příjmení.

Dary a příspěvky na Biblickou školu a Křesťanské centrum vzdělávání vkládejte pod VS 123 (do poznámky vždy uveďte jméno, příjmení a účel)

Bankovní účet na podporu Romské práce:   29 02 44 84 36 / 2010

Bankovní účet na podporu platu pastora Reného Ferka:  20 02 44 84 30 / 2010


Najdete nás zde:

Adresa: Teplická 1487/61, 405 02 Děčín IV (Podmokly)