Od 1. ledna 2023 již oficiálně fungujeme jako samostatný sbor Apoštolské církve v České republice. Slavnostní zahajovací Bohoslužba, kde byl René FERKO ustanoven jako hlavní pastor sboru, se odehrála v neděli 11. prosince 2022 v 15.00 hod. v prostorách auly ČVUT v Děčíně.

Od 1. května 2023 sídlíme již na nové adrese Teplická 1487/61, 405 02 Děčín IV (Podmokly). Nedělní Bohoslužby se však nadále odehrávají v aule ČVUT na adrese Pohraniční 1288/1, Děčín.