Služba mužům je jedna z nejdůležitějších služeb v životě našeho Křesťanského centra v Děčíně.

Pomocí této služby se mohou muži svěřit, otevřít a takto mohou být transparentní jeden k druhému, což je v dnešní době velmi unikátní a cenné, protože jedině tak mohou muži růst a stát se lepšími manželi a duchovními otci. Zároveň mohou hledat a naplňovat Boží vůli pro své životy.

Náš sbor má na srdci zakládání nových sborů a to je nemožné bez duchovně a morálně zdravých mužů. Také chceme mít zdravé sbory a toho můžeme dosáhnout jen tehdy, pokud budeme mít zdravé muže a zdravé rodiny. Proto službě mužům v našem sboru klademe velký důraz.

V Galatským 6, 2 Apoštol Pavel hovoří: „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův“. Takto tedy i u nás, v našem Křesťanském centru v Děčíně, chceme naplňovat Kristův zákon tak, že budeme i nadále službu mužům rozvíjet.