RŮZNÉ NÁRODNOSTI V KŘESŤANSKÉM CENTRU

Tak jak je rozmanitý svět a různé kultury, by měla být i rozmanitá církev, protože Boží království je plné lidí z různých národů. Jsme přesvědčeni, že si máme navzájem co předat napříč různými kulturami, proto máme mezi sebou Čechy, Slováky, Romy, Ukrajince, Poláky a další národy.

MISIE KŘESŤANSKÉHO CENTRA

Podle příkazu Ježíše Krista chceme zasahovat nejen Jeruzalém, Judsko či Samaří – domácí prostředí vnitřní misie, ale také misii za hranicemi našeho národa, tedy až na sám konec světa. Společně i jednotlivě podporujeme růst Božího království a tedy misijní činnost našich Misionářů, kteří se dostávají na místa, kde ještě nebyla kázána dobrá zpráva – evangelium.

Další informace ohledně misie naleznete na stránkách našeho mateřského sboru Křesťanské centrum Most: https://www.cirkevmost.cz/co-delame/sluzba-narodum/