Úvodní stránka

Společenství je součástí Apoštolské církve, sítě církve bez hranic a organizačně spadá pod samostatný sbor Apoštolské církve, Křesťanské centrum Most.

Oficiální, slavnostní ustanovení tohoto regionu / misijní stanice, se uskutečnilo v neděli dne 17. září 2016.

Novinka: Celooblastní konference pro pracovníky s Romy 2019

Základní informace:

Pastor regionu: René FERKO
Telefon: +420 602 282 144

email (základní): info@cirkevdecin.cz
email (osobní): rene.ferko@cirkevdecin.cz

Číslo účtu: 2601018213/2010 (Fio banka a.s., Děčín)

Bohoslužby:

Pravidelné nedělní bohoslužby máme od 15.00 hod.

Adresa: Thomayerova 25/3, Děčín IV. (Podmokly)