Křesťanské centrum Děčín

Vítejte na stránkách Apoštolské církve Děčín

Kdo jsme

Jsme obyčejní lidé, kteří prožili a touží předávat to, co říká Bible: 1 Jan 14:16

A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 

Uvěřili jsme v Ježíše Krista, Božího syna, který na kříži zemřel za hříchy celého světa. Skrze něj jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám i k celému světu.

Bůh proměnil celý náš život a to chceme a toužíme předávat dál.

Všichni jste srdečně vítáni.

Co děláme

Bohoslužby

Nedělní Bohoslužby se konají v aule ČVUT (Pohraniční 1288/1, DĚČÍN) od 15.00 hod. Přijďte mezi nás, rádi vás uvidíme.

Domácí církev

Na podrobnosti se můžete zeptat a kontaktovat přímo pastora sboru (viz Kontakty) anebo se můžete podívat rovnou do kalendáře, jak jsou skupinky naplánované.

Vzdělávání

V případě, že máte zájem si projít základní pravdy křesťanství anebo jste rozhodnuti jít ke křtu, kontaktujte pastora sboru (viz Kontakty).

Služba dětem

Tak jako do každé zdravé rodiny patří děti, tak i v každé zdravé církvi jsou děti a máme z nich velikou radost. Pro naše děti máme vymyšlen program různého charakteru podle věku dítěte.

V neděli máme během hlavního programu připraven speciální program pro děti, což pro vás dospělé znamená, že můžete být nerušeně součástí celého programu Bohoslužby a děti si zároveň užijí čas, který bude bavit i je.

Služba mužům

Služba mužům je jedna z nejdůležitějších služeb v životě našeho Křesťanského centra v Děčíně, protože vnímáme, že normální mužnost je v naší době dosti pokřivená.

Pomocí této služby se mohou muži svěřit, otevřít a takto mohou být transparentní jeden k druhému, což je v dnešní době velmi unikátní a cenné, protože jedině tak mohou muži růst a stát se lepšími manželi a duchovními otci. Zároveň mohou hledat a naplňovat Boží vůli pro své životy.

Náš sbor má na srdci zakládání nových sborů a to je nemožné bez duchovně a morálně zdravých mužů. Také chceme mít zdravé sbory a toho můžeme dosáhnout jen tehdy, pokud budeme mít zdravé muže a zdravé rodiny. Proto na službu mužům v našem sboru klademe velký důraz.

Všichni muži jsou srdečně zváni na naše setkání, můžete se na nás obrátit (viz. Kontakty)

Služba potřebným

Podporujeme službu TEEN CHALLENGE, která se věnuje drogově závislým ambulantní i pobytovou formou a má mnohaleté vynikající výsledky. Pokud chcete podpořit organizaci TEEN CHALLENGE i vy osobně, zašlete jakoukoliv částku na účet č. 104 110 73 27 / 5500. Děkujeme. Více viz: https://www.teenchallenge.cz/

Služba ženám

Zveme všechny ženy všech věkových kategorií na pravidelná setkávání žen každý třetí pátek v měsíci od 17:00 do 19:00 hod.

Službu ženám zaměřujeme na tři základní oblasti: Organizujeme pravidelná setkání žen s podnětným programem a se zajímavými hosty, kam můžeme zvát naše kamarádky, kolegyně z práce či sousedky. Usilujeme o duchovní růst žen, vzájemnou úctu a povzbuzení ať už v osobním životě anebo ve službě Bohu. Občas máme společné tvoření, kde nacházíme společnou zábavu a povzbuzujeme ke společným rozhovorům.

Na těchto setkáních zaznívají nejen písně, ale můžeme si tam dát také dobrou kávu, občerstvení a můžeme tak mít klidné a povzbuzující společenství s jinými ženami.

Více informací o těchto pravidelných setkáních a tématech najdete na těchto webových stránkách anebo v sekci Kalendář.

Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte Andreu Ferkovou (mobil: 730 815 328).

Služba manželstvím

V případě, že máte zájem o uzavření manželského svazku duchovním (pastorem církve), anebo byste si chtěli sjednat schůzku v rámci manželského poradenství, kontaktujte pastora sboru (viz Kontakty).

Romské centrum

V rámci Romského centra pořádáme vždy jednou ročně Celooblastní případně Celostátní konferenci

Naší touhou a velkým přáním je mít v Děčíně Romské centrum, které se bude specializovat na práci mezi Romy v České Republice a pokud dá Pán tak i dál.

  • Biblická škola
  • Vše co se týče Romské otázky
  • Příprava Romských vedoucích a těch kteří mají tuto službu na srdci

Mnoho křesťanu si dodnes neuvědomuje že to je specifická služba. Protože máme, svůj jazyk, kulturu a zvyky. Je potřeba k tomu takto přistupovat.  Jsem Rom a sám se učím od těch kteří jsou dál a ušli kus cesty v této službě. Spolupracujeme s církví na  Slovensku s pastorem Sabinovského sboru Rinaldo Oláhem. Mají velmi bohaté zkušenosti a stali se také našimi oficiálními partnery. 

Důvodem je hlavně to, že chceme vychovávat Romské vedoucí. 

Jeden velmi vzácný a požehnaný muž který založil stovky sborů v Maďarsku začal se třemi ustanovenými Romskými sbory. Začal v roce 1994 se založením biblické školy pro Romské vedoucí. Dnes mají 170 romských sborů a prohlásil že se začali v Maďarsku připravovat na probuzení. 

Řekl my nebojujeme proti povodni ale mi se na ní připravujeme.

To vnímáme jako velmi důležité. Probuzení mezi Romy začíná po celém světě. Musíme se na to připravit.

V případě, že máte zájem s námi spolupracovat co se týká Romské služby, kontaktujte Koordinátora Romské služby (Reného Ferka).

Služba národům

Tak jak je rozmanitý svět a různé kultury, by měla být i rozmanitá církev, protože Boží království je plné lidí z různých národů. Jsme přesvědčeni, že si máme navzájem co předat napříč různými kulturami, proto máme mezi sebou Čechy, Slováky, Romy, Ukrajince, Poláky a další národy.

MISIE KŘESŤANSKÉHO CENTRA

Podle příkazu Ježíše Krista chceme zasahovat nejen Jeruzalém, Judsko či Samaří – domácí prostředí vnitřní misie, ale také misii za hranicemi našeho národa, tedy až na sám konec světa. Společně i jednotlivě podporujeme růst Božího království a tedy misijní činnost našich Misionářů, kteří se dostávají na místa, kde ještě nebyla kázána dobrá zpráva – evangelium.

 

Každá nedělní Bohoslužba a nejen ta, je doprovázena hudebním vystoupením, kdy společně chválíme a děkujeme našemu Stvořiteli, našemu Bohu, Ježíši Kristu a Duchu svatému za vše, co pro nás dělá.

Play Video

Naše příběhy

"Najednou jsem se cítil milovaný" - Justin
"Najednou jsem se cítil milovaný" - Justin
René - Všechny drogy, které měl v kapse, vyhodil do kanálu
René - Všechny drogy, které měl v kapse, vyhodil do kanálu
Znovu se narodila a konečně byla šťastná - Andrea
Znovu se narodila a konečně byla šťastná - Andrea
Z deprese krok po kroku do radosti a naděje - Jaroslav
Z deprese krok po kroku do radosti a naděje - Jaroslav

Naše hodnoty

Každý má možnost projevit svůj názor, ale především nám jde o to, jak se na to dívá Bible – Boží Slovo. Chceme zachovat jednotu a zároveň vzájemnou úctu jeden k druhému.

Věrnost je velmi důležitá. V dnešní společnosti se vytrácí, ve vztazích a mnoha oblastech. Ježíš je velikým příkladem věrnosti. Protože naplnil vůli Boží ve svém životě. Chceme nejen mluvit o Bohu ale být Bohu a jeho slovu, jeho povolání věrní. 

Je to oblast, která poukazuje na svobodu. Patříme Bohu a věříme že se o nás postará.Pokud chceme pomáhat lidem, potřebujeme být štědří v oblasti času, financí, pomoci druhým apod. 

Je to něco čím hoří naše srdce. Hlavním úkolem církve je zvěstovat evangelium radostnou zprávu všem lidem, protože každý člověk který nepoznal a nepřijal Ježíše Krista do svého srdce jako svého Pána a Spasitele, je v očích Božích ztracenou ovečkou. Kterou miluje, hledá a chcezachránit.

Matouš 28:19-20 CSP

To je úkol církve. Jsou to slova našeho Pána Ježíše Krista.

Učedník potřebuje výchovu, potřebuje vystrojit, myšleno vědět k čemu ho Bůh povolal, co je jeho úkolem a potřebuje být vyslán. Ne sám sebou, nebo jen tak někým, ale věříme že na prvním místě samotným Bohem, který dal církev aby to posuzovala.

Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. [Amen.]”

Chceme zakládat nové sbory, které jsou otevřené a připravené sloužit a pomáhat všem lidem.

Církev neboli společenství lidí, kteří vyznávají víru v Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána.. Je to místo, rodiny, místo kam může přijít úplně každý. Člověk jakékoliv národnosti neboli barvy pleti. Člověk bohatý ale i chudý zažije přivítání a přijeťí. 

Naše akce

Každoročně pořádáme jedinečnou Romskou konferenci. Ve spolupráci s Romskou platformou, kterou zaštiťuje Apoštolská církev.

Záznam Romské konference 2023
1. Úvod (René FERKO)
1. Úvod (René FERKO)
2. Video pozdrav (Rinaldo OLÁH)
2. Video pozdrav (Rinaldo OLÁH)
3. Chvály
3. Chvály
4. Svědectví (Štefan CICKO st.)
4. Svědectví (Štefan CICKO st.)
5. Úvod a svědectví k semináři "Žít vítězný život" (Petr RATTAY)
5. Úvod a svědectví k semináři "Žít vítězný život" (Petr RATTAY)
6. Dopolední slovo na téma "Žít vítězný život" (Róbert LIBA)
6. Dopolední slovo na téma "Žít vítězný život" (Róbert LIBA)
7. Dopolední slovo na téma "Zdravost" (René FERKO).
7. Dopolední slovo na téma "Zdravost" (René FERKO).
8. Představení Platformy pro práci s Romy v rámci Apoštolské církve (Petr RATTAY)
8. Představení Platformy pro práci s Romy v rámci Apoštolské církve (Petr RATTAY)
9. Odpolední slovo na téma "Charakter služebníka" (Marek GOMBÁR)
9. Odpolední slovo na téma "Charakter služebníka" (Marek GOMBÁR)
10. Svědectví (Zdeněk BERKY ml.)
10. Svědectví (Zdeněk BERKY ml.)
11. Chvály a odpolední slovo na téma "Zdravá služba" (Stanislav TOLVAJ)
11. Chvály a odpolední slovo na téma "Zdravá služba" (Stanislav TOLVAJ)

Připravujeme

Srdečně vás zveme na naše akce, které pravidelně děláme pro všechny, kteří hledají či upevňují svoji víru. V případě zájmu o více informací neváhejte a volejte či pište.

Kalendář akcí