Křesťanské centrum Děčín

Možnost podpory

Jsme vděční za každý dar každé velikosti. Budeme velice vděční i za Vaše
modlitby a přátelství, neboť cesta, po které jdeme, není snadná.

Naší činnost můžete jednorázově či opakovaně podporovat dary na bankovní účet: 28 02 44 84 20 / 2010

(POZOR, od 1.3. 2023 je toto nové číslo účtu našeho sboru!)

(1)

Dary na naši činnost vkládejte na bankovní účet: č.: 28 02 44 84 20/2010 pod VS 777 (do poznámky vždy uveďte jméno a příjmení).

(2)

Dary a příspěvky na podporu Romské práce vkládejte na bankovní účet č.: 29 02 44 84 36 / 2010 (do poznámky vždy uveďte jméno a příjmení).

(3)

Dary a příspěvky na podporu platu pastora vkládejte na bankovní účet č.: 20 02 44 84 30 / 2010 (do poznámky vždy uveďte jméno a příjmení).

Více videí najdete na našem YouTube kanále